TRADING LAW

18_7

CIRCULAR 11/2006/TT-BTM GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE No. 72/2006/ND-CP

Circular guiding the implementation of the government’s Decree no. 72/2006/ND-CP of july 25, 2006, which details the commercial law regarding Vietnam-based representative offices and branches of foreign traders 
18_6

DECREE NO. 72/2006/ND-CP OF JULY 25, 2006 DETAILING THE COMMERCIAL LAW

This Decree details the Commercial Law regarding the establishment, operation, rights and obligations of Vietnam-based representative offices and branches of foreign traders that specialize in goods sale and purchase and activities directly related to goods sale and purchase. 
18_5

Establishing Representative Offices and Branches of Foreign Traders in Vietnam

Under the Commercial Law, foreign traders can open their representative offices and branches in Vietnam and also establish foreign investment-funded enterprises in Vietnam. 
18_5

COMMERCIAL LAW 2005

Commercial activities conducted outside the territory of the Socialist Republic of Vietnam in cases where the involved parties agree to this Law for application, or where a foreign law or a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party stipulates the application of this Law.
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com