SEALS

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về con dấu của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Theo Quy định tại Điều 43, Luật doanh nghiệp 2020. Dấu của doanh nghiệp được quy định như sau: 
Thanh_lap_cong_ty

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu theo Điều 12, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về quản lý và sử dụng con dấu: 
Dich_vu_thanh_lap_doanh_nghiep

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới theo quy định tại Điều 13 Nghị định 99/2016/NĐ-CP như sau: 
Company_establishment_service

Regulation on management and use of seal according to Decree 99/2016/ND-CP

Decree 99/2016/ND-CP dated July 1, 2016 stipulating the management and use of seals. This Decree does not apply to: Management and use of seals of enterprises registered and operating under the provisions of the Law on Enterprises and the Law on Investment.
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu