TAX ADMINISTRATION LAW

Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Công văn 2626/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn ...

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này quy định về đăng ký thuế lần đầu; ...

Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Decree 125/2020/ND-CP prescribing administrative penalties for tax or invoice-related violations

Decree 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 sets out regulations on administrative violations, penalty types, rates, remedies, authority to impose penalties and authority to issue administrative ...

Law on Tax administration 2019 of Vietnam

Law on tax administration No. 38/2019 / QH14, passed on June 13, 2019, effective from July 1, 2020.

Decree 126/2020/ND-CP detailing a number of articles of the 2019 tax administration law

Decree 126/2020/ND-CP, dated October 19, 2020 detailing a number of articles of the tax administration law, takes effect from December 5, 2020.

Decree 132/2020/ND-CP prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions

Decree 132/2020/ND-CP, November 5, 2020, prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions. This Decree shall enter into force on December 20, 2020 and take effect from ...

Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 ...

Circular 156/2013/TT-BTC provide guidance on some Articles of the Law on Tax administration

Circular 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 provide guidance on some Articles of the Law on Tax administration, the Law on the amendments to the Law on Tax administration, and the ...

Decree 83/2013/ND-CP implementing a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration

Decree 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 implementing a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration 2006.

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Thông tư 100/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị ...

Decree 85/2007/ND-CP details the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration 2006

Decree 85/2007/ND-CP dated May 25, 2007 details the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration No. 78/2006/QH11

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế ...

Law on tax administration 2006 of Vietnam

Law on tax administration no 78/2006/QH11 passed on November 29, 2006, provides for the administration of taxes and other revenues of the state budget, the collection of which is managed by tax ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu