Tiếng Việt   English  

TAX ADMINISTRATION LAW

Công văn 2626/TCT-DNNCN giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC
Công văn 2626/TCT-DNNCN ngày 19 tháng 07 năm 2021 giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế
Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này quy định về đăng ký thuế lần đầu; cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế; thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; khôi phục mã số thuế; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức.
Thông tư 10/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Decree 125/2020/ND-CP prescribing administrative penalties for tax or invoice-related violations
Decree 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 sets out regulations on administrative violations, penalty types, rates, remedies, authority to impose penalties and authority to issue administrative penalty notices and several procedures for imposition of penalties for administrative tax or invoice-related violations.
Law on Tax administration 2019 of Vietnam
Law on tax administration No. 38/2019 / QH14, passed on June 13, 2019, effective from July 1, 2020.
Decree 126/2020/ND-CP detailing a number of articles of the 2019 tax administration law
Decree 126/2020/ND-CP, dated October 19, 2020 detailing a number of articles of the tax administration law, takes effect from December 5, 2020.
Decree 132/2020/ND-CP prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions
Decree 132/2020/ND-CP, November 5, 2020, prescribing tax administration for enterprises having related-party transactions. This Decree shall enter into force on December 20, 2020 and take effect from the corporate income tax term of 2020.
Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP
Thông tư 80/2021/TT-BTC dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Circular 156/2013/TT-BTC provide guidance on some Articles of the Law on Tax administration
Circular 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 provide guidance on some Articles of the Law on Tax administration, the Law on the amendments to the Law on Tax administration, and the Government's Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013.
Decree 83/2013/ND-CP implementing a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration
Decree 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 implementing a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration 2006.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu