-GENERAL REGULATION

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai_copy

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  được quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 5, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Company_establishment_consulting_service_1

Organizational structure of a multiple-member limited liability company under Law on Enterprise 2020

Organizational structure  of a multiple-member limited liability company under Article 54, 55 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Preparing_company_establishment_in_Vietnam

Settlement of stakes in some special cases under Law on Enterprise 2020

Settlement of stakes in some special cases under Article 53, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Repurchase of stakes, transfer of stakes under Law on Enterprise 2020

Repurchase of stakes, transfer of stakes under Law Article 51, 52 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Law_on_enterprise_in_Vietnam

Prohibited actions under Law on Enterprise 2020

Prohibited actions under Article 16, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service

The company's charter under Law on Enterprise 2020

The company's charter under Article 24, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service

Pre-registration contracts under Law on Enterprsie 2020

Pre-registration contracts under Article 18, Law on Enterprsie 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

The rights to establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises under Law on Enterprise 2020

The rights to establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises under Article 17, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu