-TAX ADMINISTRATION PENALTY

Dich_vu_quyet_toan_thue

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Theo Quy định tại Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 
Dich_vu_tu_van_thue

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Theo Quy định tại Điều 5, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định như sau: 
H_100_21

Penalties for late submission of the application for tax registration, late notification of changes in the application for tax registration

At  Article 5,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe 
H_100_23

Penalties for late submission of the tax statement

At  Article 6,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_22

Penalties for providing insufficient information in the tax statement

At  Article 6,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe 
H_100_26

Penalties for understatement of tax payable or overstatement of refundable tax

At  Article 10,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_27

Penalties for tax evasion

At  Article 11,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_25

Penalties for violations against regulations on implementation of decisions on tax inspections, enforcement of administrative decisions on taxation.

At  Article 9,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe : 
H_100_24

Penalties for violations against regulations on providing information related to the determination of tax obligations

At  Article 8,  Decree 129/2013/ND-CP dated October 16, 2013, of The Government on penalties for violations pertaining to taxation and enforcement of administrative decisions on taxation, prescribe :
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu