-DISSOLUTION

Dich_vu_quyet_toan_thue

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Theo quy định tai thông tư 80/2021/TT-BTC, các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế nêu tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế  như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu