Tiếng Việt   English  

PERSONAL INCOME TAX

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019
Văn bản hợp nhất các Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019
Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN- ngày 26/05/201BTC
Văn bản hợp nhất các Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN- ngày 26/05/2015 của Bồ tài chín
Decree 100/2008/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax
Decree 100/2008/ND-CP of September 8, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax
Law on Personal Income Tax 2007 of Vietnam
Law on Personal Income Tax No 04/2007/QH12 dated 21/11/2007 provides for personal income taxpayers, taxable incomes, incomes eligible for personal income tax exemption or reduction, and personal income tax bases.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu