PERSONAL INCOME TAX

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019

Văn bản hợp nhất các Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân số 68/VBHN-BTC ngàt 19/12/2019

Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN- ngày 26/05/201BTC

Văn bản hợp nhất các Nghị định hướng dẫn về thuế TNCN số 14/VBHN- ngày 26/05/2015 của Bồ tài chín

Decree 100/2008/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax

Decree 100/2008/ND-CP of September 8, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax

Law on Personal Income Tax 2007 of Vietnam

Law on Personal Income Tax No 04/2007/QH12 dated 21/11/2007 provides for personal income taxpayers, taxable incomes, incomes eligible for personal income tax exemption or reduction, and personal ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu