CHANGING INVESTMENT

Tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai

Adjusting the investment project under Article 42, Law on Investment 2020 of Vietnam

Adjusting the investment project under Article 42, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu