-CHANGING INVESTMENT

Best_company_establishment_service

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 47, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Tu_van_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai

Adjusting the investment project under Article 42, Law on Investment 2020 of Vietnam

Adjusting the investment project under Article 42, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam_1

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm được quy định tại Điều 49, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư được quy định tại Điều 54, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Set_up_company_in_Vietnam

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 51, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp được quy định tại Điều 53, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh được quy định tại Điều 53, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Advising_company_establishment_in_Vietnam

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài được quy định tại Điều 54, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu