-GENERAL REGULATION

Company_establishment_service

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020

Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành như sau: 
Accounting_service

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư được quy định tại Điều 10, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2020 như sau: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam_1

Regulations on termination of investment projects under Law on Investment 2020 of Vietnam

Regulations on termination of investment projects under Article 48, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service

Suspension of investment projects under Law on Investment 2020 of Vietnam

Suspension of investment projects under Article 47, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Transfer of investment projects under Law on Investment 2020 of Vietnam

Transfer of investment projects under Article 46, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Set_up_company_in_Vietnam

Duration of investment projects under Law on Investmen 2020 of Vietnam

Duration of investment projects under Article 44, Law on Investmen 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Business lines allowed in market with conditions and market access conditions applied to foreign investors under Law on Investment 2020 of Vietnam

Business lines allowed in market with conditions and market access conditions applied to foreign investors under Article 9, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service_1

Conditional business lines under Law on Investment 2020 of Vietnam

Conditional business lines under Article 7, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service

Banned business lines under Law on Investment 2020 of Vietnam

Banned business lines under Articel 6, Law on Investment 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu