FOREIGN EXCHANGE

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh ...

Providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.

Circular ircular 03/2016/TT-NHNN dated February 26, 2016 providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.

Circular 12/2014/TT-NHNN stipulating conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government

Regulations on conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government, according to the provisions of Circular 12/2014/TT-NHNN dated 31 March 2014.

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại ...

Circular 06/2019/TT-NHNN providing guidance on foreign exchange control for foreign direct investment in Vietnam

Circular 06/2019/TT-NHNN dated June 26, 2019 provides guidance on foreign exchange control for foreign direct investment in Vietnam

Pháp lệnh ngoại hối-Văn bản hợp nhất

Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013, Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số ...

Decree 70/2014/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Foreign Exchange Ordinance.

Decree 70/2014/ND-CP dated July 17, 2014, detailing the implementation of a number of articles of the Foreign Exchange Ordinance.

Nghị định 88/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ordinance 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange

Ordinance 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11

Ordinance No. 28/2005/PL-UBTVQH11 of December 13th, 2005, on foreign exchange control.

Ordinance No. 28/2005/PL-UBTVQH11 of December 13th, 2005, on foreign exchange control, governs foreign exchange activities in the Socialist Republic of Vietnam.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu