Tiếng Việt   English  

FOREIGN EXCHANGE

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 09 năm 2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.
Circular ircular 03/2016/TT-NHNN dated February 26, 2016 providing several instructions on foreign exchange administration in respect of foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises.
Circular 12/2014/TT-NHNN stipulating conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government
Regulations on conditions for foreign loans of enterprises not guaranteed by the Government, according to the provisions of Circular 12/2014/TT-NHNN dated 31 March 2014.
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.
Circular 06/2019/TT-NHNN providing guidance on foreign exchange control for foreign direct investment in Vietnam
Circular 06/2019/TT-NHNN dated June 26, 2019 provides guidance on foreign exchange control for foreign direct investment in Vietnam
Pháp lệnh ngoại hối-Văn bản hợp nhất
Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 11/07/2013, Hợp nhất Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội.
Decree 70/2014/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Foreign Exchange Ordinance.
Decree 70/2014/ND-CP dated July 17, 2014, detailing the implementation of a number of articles of the Foreign Exchange Ordinance.
Nghị định 88/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ordinance 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange
Ordinance 06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013 amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu