Tiếng Việt   English  

TAX PRACTICE

Are tax agents are licensed to provide accounting services to micro-enterprises?
Accordingly, the Ministry of Finance reaffirms that enterprises must have a Certificate of eligibility to do business in accounting services issued by the Ministry of Finance to be able to do business in accounting services.
Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế thuế được quy định tại Điều 22, thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:
Dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Luật quản lý thuế 2019
Dịch vụ làm thủ tục về thuế được quy định tại Điều 104, Luật quản lý thuế 2019 như sau:
Quy định về trách nhiệm của đại lý thuế theo Thông tư 10/2021/TT-BTC
 Tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định:
Dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế theo luật quản lý thuế 2019
Dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế được quy định tại Điều 104 luật quản lý thuế 2019 như sau:
Dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo thông tư thông tư 10/2021/TT-BTC và luật quản lý thuế 2019
Dịch vụ đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo thông tư thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 và luật quản lý thuế 2019.
Quy định về cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Quy định về cập nhật kiến thức của nhân viên đại lý thuế được quy định tại Điều 20, thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:
Quy định về nhân viên đại lý thuế theo thông tư 10/2021/TT-BTC
Quy định về nhân viên đại lý thuế được quy định tại thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 như sau:
Quy định về gửi thông báo, báo cáo của Đại lý thuế đến Cục Thuế  theo Thông tư 10/2021/TT-BTC
Theo quy định tại Khoản 8, Điều 24, Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ tài chính, Quy định về trách nhiệm của Đại lý thuế phải gửi thông báo, báo cáo của Đại lý thuế đến Cục Thuế  như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu