INVOICES

Dich_vu_bao_cao_thue

Hoá đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hợp pháp?

Theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì các trường hợp sau đây hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung:
"Điều 10. Nội dung của hóa đơn: 

 
H_100_6

Circular No. 10/2014/TT-BTC dated January 17, 2014 of the Ministry of Finance guiding the administrative violations sanction on invoices

This Circular details acts of administrative violations of invoices, forms and rates of sanctions, remedial measures for every single act of administrative violation on invoice as regulated under Decree No.109/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government 
H_100_41

Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices.

Decree prescribes the acts of administrative violation; forms and rates of sanctions, remedial measures for every single act of administrative violation; competence for sanctioning against administrative violations in the field of state management on prices, charges, fees, invoices. 
H_100_38

Acts of violating regulations on the use of invoices when selling goods and services

At Article 38, Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices, regulates : 
H_100_39

Acts of violating regulations on invoice use of buyers

At Article 39, Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices, regulates : 
H_100_37

Acts of violating regulations on invoice issuance

At Article 37, Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices, regulates : 
H_100_40

Acts of violating regulations on making out, sending the notices and report (except the invoice issuance notice) to the tax agency

At Article 40, Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices, regulates : 
H_100_36

Acts of violating regulations on printing of invoices on order

At Article 35, Decree No. 109/2013/ND-CP dated September 24, 2013 of the Government prescribing the sanctioning of administrative violations in the field of price, charges, fees and invoices, regulates :
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu