FEES AND CHARGES

Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông ...

Thông tư 20/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 hợp nhất hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư hợp nhất hướng dẫn về lệ phí môn bài theo Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ tài ...

Nghị định hợp nhất quy định về lệ phí môn bài theo Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2020 của Bộ tài chính

Nghị định hợp nhất quy định về lệ phí môn bài theo Văn bản hợp nhất  20/VBHN-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2020 của Bộ tài ...

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC

Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 07 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về ...

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài. Thông tư này hướng dẫn về người nộp lệ ...

Decree 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016, regulation on licensing fees

Decree 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016, regulation on licensing fees. Regulating on exemption from licensing fees; rate, declaration and payment of licensing fees.

Decree 120/2016/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Fees and Charges

Decree 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Fees and Charges.

Law Fees and Charges 97/2015/QH13

Law Fees and Charges 97/2015/QH13, November 25, 2015, takes effect since January 01, 2017

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu