ENTERPRISE LAW

Enterprise Law 2020

Enterprise Law 2020, passed by the 14th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020, takes effect from January 1, 2021.

Decree 01/2021/ND-CP on enterprise registration in Vietnam

Decree 01/2021/ND-CP dated January 04 2021 on enterprise registration in Vietnam, comes into force from January 04, 2021.

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 ...

Vietnam Economic Sector System - Appendix I Decision No. 27/2018/QD-TTg

Appendix I of the Prime Minister's Decision No. 27/2018/QD-TTg dated July 6, 2018 on the promulgation of the Vietnam Economic Sector System

Decree 50/2016/ND-CP stipulating penalties for administrative violations against regulations on planning and investment.

Decree 50/2016/ND-CP dated June 1, 2016, effective from July 15, 2016, stipulating penalties for administrative violations against regulations on planning and investment.

Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý

Công văn 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23 tháng 07 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn ...

Decree 122/2021/ND-CP penalizing for administrative violations against regulations on planning and investment

Decree 122/2021/ND-CP dated on December 28, 2021 penalizing for administrative violations against regulations on investment; Violations against regulations on bidding; Violations against regulations ...

Decree 50/2016/ND-CP dated June 01, 2016 stipulating penalties for administrative violations against regulations on planning and investment

Decree 50/2016/ND-CP dated June 01, 2016 stipulating penalties for administrative violations against regulations on planning and investment.

Decree 43/2010/ND-CP on enterprise registration in vietnam

Decree 43/2010/ND-CP dated April 15, 2014 provides in detail dossiers, order and procedures for registration of enterprises and business households; and specifies business registration offices and ...

Law on Enterprise 2014

Enterprise Law No. 68/2014/QH13, passed on November 26, 2014, stipulating the establishment, organization, management, reorganization, dissolution and related activities of enterprises.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu