INVESTMENT PROCEDURE

Company_establishment_service_1

Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án theo Luật đầu tư 2020

Quy định về điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án theo Luật đầu tư 2020 như sau: 
Set_up_company_in_Vietnam

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020

Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020 được quy định như sau: 
Company_establishment_service

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020

Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành như sau: 
Set_up_company_in_HCM_City_Vietnam

Quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Điều 72, Luật đầu tư năm 2020 như sau: 
Law_consultancy_service_in_Vietnam

Quy định về nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 102, 104 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau: 
Law_advisory_service

Quy định về báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP

Quy định về báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư, tổ chức kinh tế theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau: 
Law_advisory

Xử phạt vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Điều 15, Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 như sau: 
Law_consultancy_service

Xử phạt vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 17, Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 như sau: 
Best_company_establishment_service

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 47, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu