TAX ADMINISTRATION

Tax_consulting_service

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021


Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế được quy định tại Khoản 1, Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_consulting_company_in_Vietnam_1

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở người nộp thuế được quy định tại Điều 72, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_declaration_service

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Quy định về kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế được quy định tại Điều 71, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Tax_consulting_company_in_Vietnam

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được quy định tại Điều 70, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 như sau: 
Dich_vu_quyet_toan_thue

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Theo quy định tai thông tư 80/2021/TT-BTC, các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động không phải thực hiện quyết toán thuế nêu tại điểm g khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế  như sau: 
Dich_vu_tu_van_thue

Bị tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩ vụ nộp thuế theo Luật xuất nhập cảnh 2014

Bị tạm hoãn xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩ vụ nộp thuế được quy định tại Điều 28, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau: 
Dich_vu_quyet_toan_thue

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Theo Quy định tại Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 
Dich_vu_tu_van_thue

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Theo Quy định tại Điều 5, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định như sau: 
Bao_cao_thue_tai_TpHCM

Hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Theo Quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ được quy định như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu