-CHANGING

Establishment_service_of_representative_office_in_Vietnam_1

Renewal of License for establishment of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Renewal of License for establishment of representative offices under Article 21, 22, 23, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Establishment_service_of_representative_office_in_Vietnam

Orders, procedures of modification of the License for establishment of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Orders, procedures of modification of the License for establishment of representative offices under Article 17, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Services_for_representative_office_of_foreign_company_in_Vietnam

The dossier for modifying the License for establishment of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

The dossier for modifying the License for establishment of representative offices under Article 16, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Establishing_presentative_office_in_Vietnam_

cases of modifying the License for establishment of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Cases of modifying the License for establishment of representative offices under Article 15, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu