REGULATIONS AND LAWS

LUAT_SAOVANG_02

Golden Star has sufficient conditions to provide accounting services

Vietnam Ministry of Finance confirms, Golden Star Accounting Company fully satisfies the conditions for accounting practice and is granted a certificate of eligibility for accounting service business. 

 
H_100_16

Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 of the Ministry of Finance

Ministry of Finance guidance on some articles of the Law on Tax administration, the Law on the amendments to the Law on tax administration, and the Government's Decree no. 83/2013/ND-CP 
H_100_15

Circular 111/2013/TT-BTC of August 15, 2013 guidance on the implementation of the Law on Personal income tax

The Minister of Finance provides guidance on the implementation of the Law on Personal income tax, the Law on the amendments to the Law on Personal income tax, 
H_100_14

Circular No. 72/2014/TT-BTC dated May 30, 2014 of the Ministry of Finance on the VAT refund

This Circular regulates on the VAT refund for goods of foreigners, overseas Vietnamese’s goods brought with when exit in accordance with Clause 7 Article 1 of the Law on amendments of some articles of the Law on VAT 
H_100_13

Circular No. 103/2014/TT-BTC dated August 06, 2014 guidelines for fulfillment of tax liability of foreign entities doing business in Vietnam or earning income in Vietnam.

Circular No. 103/2014/TT-BTC dated August 06, 2014 of the Ministry of Finance guiding the fulfillment of tax liability of foreign entities doing business in Vietnam or earning income in Vietnam 
H_100_12

Circular 123/2012/TT-BT of July 27, 2012 Guidance on the implementation of a number of articles of law on enterprise income tax

This Circular shall detail and guide the implementation of a number of articles of the Law on Enterprise Income Tax No. 14/2008/QH12 dated June 03, 2008, Decree No. 124/2008/ND-CP dated December 11, 2008 of the Government 
H_100_11

LAW ON BANKRUPTCY 2014

This Law regulates the procedure for submitting, receiving petitions and initiating bankruptcy process; the asset liabilities and measures for asset preservation during bankruptcy settlement; procedure for business operation recovery; the declaration of bankruptcy and implementation of Decisions on the declaration of bankruptcy. 


Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com