REGULATIONS AND LAWS

Law_Consultancy_Company

Chế độ báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Chế độ báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 40, Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 như sau: 
Set_up_company_in_HCM_City_Vietnam

Quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Luật đầu tư 2020

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Điều 72, Luật đầu tư năm 2020 như sau: 
Company_establishment_service

Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Quy định về điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 55, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 như sau: 
Company_establishment_service_1

Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 65, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 62, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service_2

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế được quy định tại Điều 59, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service_1

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết được quy định tại Điều 58, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Set_up_company

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết được quy định tại Điều 57, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh được quy định tại Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu