REGULATIONS AND LAWS

Thanh_lap_cong_ty

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_1

Những trường hợp không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Những trường hợp không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản 2014, Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Kinh doanh bất động sản

Khái niệm kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_2

Báo cáo khoản vay nước ngoài đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Theo quy định tại Điều 39, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Chế độ báo cáo đối với Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến, được quy định như sau: 
Dich_vu_k_toan_Sao_Vang_1

Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Theo quy định tại Điều 12, Thông tư 03/2016/TT-NHNN, Bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay bao gồm: 
Dich_vu_thanh_lp_cng_ty_1

Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại nghị định 07/2016/NĐ-CP

Nghị định 07/2016/NĐ-CP, quy định về Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh như sau: 
Dich_vu_thanh_lp_cng_ty

Các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP

Nghị định 07/2016/NĐ-CP, có quy định các trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh như sau: 
18_1

Quy định về cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021

Căn cứ quy định Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021, quy định về cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

 
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu