Tiếng Việt   English  

SOCIAL INSURANCE LAW

Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 về Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Luật bảo hiểm xã hội hợp nhất theo Văn bản 19/VBHN-VPQH
Hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội theo Văn bản 19/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019.
Decree 143/2018/ND-CP detailing the Law on Social Insurance and Law on Occupational Safety
Decree 143/2018/ND-CP dated October 15, 2018 detailing the Law on Social Insurance and Law on Occupational Safety and Hygiene regarding compulsory social insurance for employees who are foreign nationals working in Vietnam.
Law on Social Insurance 58/2014/QH13
Law on Social Insurance 58/2014/QH13, passed on November 20, 2014, takes effect on January 1, 2016.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu