-TERMINATION

Establishment_of_representative_office_in_Vietnam_2

Other obligation related to the termination of operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Other obligation related to the termination of operation of representative offices under Article 38, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Van_phong_ai_dien_cong_ty_nuoc_ngoai_tai_Viet_Nam_1

Orders, procedures of handling termination of operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Orders, procedures of handling termination of operation of representative offices under Article 37, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Establishment_procedure_of_representative_office_in_Vietnam__2

The dossier on terminating operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

The dossier on terminating operation of representative offices under Article 36, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Establishment_procedure_of_representative_office_in_Vietnam__1

Cases of terminating operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Cases of terminating operation of representative offices under Article 35, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu