ACCOUNTING LAW

Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Các báo cáo Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 của TT 296/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016, Điều 12 của TT 297/2016/TT – BTC ngày 15/11/2016  của ...

Vietnam Accounting Law of 2015

Accounting on Law No: 88/2015/QH13, passed on November 20, 2015, effective from January 1, 2017. Regulations on the contents of accounting work, organization of the accounting apparatus, accountants, ...

Decree 174/2016/ND-CP detailing a number of articles of the accounting law.

Decree 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016, effective from January 1, 2017, detailing a number of articles of the accounting law.

Decree 41/2018/ND-CP stipulating administrative sanctions in the field of independent auditing and accounting

Decree 41/2018/ND-CP dated March 12, 2018, effective from May 1, 2018, stipulating administrative sanctions in the field of independent  auditing and accounting.

Thông tư 292/2016/TT-BTC ướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề

Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ...

Thông tư 297/2016/TT-BTC quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu