Tiếng Việt   English  

RESIDENCE LAW

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 05 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
Law on residence 68/2020/QH14, November 13, 2020
 Law on Residence No. 68/2020/QH14 dated November 13, 2020, takes effect from July 1, 2021.
Law on residence 81/2006/QH11, November 29, 2006
Residence Law No. 81/2006/QH11 dated November 29, 2006, providing for citizens' right to freely reside in the territory of the Socialist Republic of Vietnam; order and procedures for registration and residence management; rights and responsibilities of citizens, households, agencies and organizations regarding residence registration and management.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu