RESIDENCE LAW

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 05 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, quy định chi tiết một số ...

Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Nghị định này có hiệu lực từ ...

Law on residence 68/2020/QH14, November 13, 2020

 Law on Residence No. 68/2020/QH14 dated November 13, 2020, takes effect from July 1, 2021.

Law on residence 81/2006/QH11, November 29, 2006

Residence Law No. 81/2006/QH11 dated November 29, 2006, providing for citizens' right to freely reside in the territory of the Socialist Republic of Vietnam; order and procedures for registration ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu