Tiếng Việt   English  

LABOR

Quy định về báo cáo tình hình lao theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
Quy định về báo cáo tình hình lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Nghị định 152/2020/NĐ-CP:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu