-OTHERS

Set_up_representative_office_in_Vietnam_2

Heads of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Heads of representative offices under Article 33, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Services_for_representative_office_of_foreign_company_in_Vietnam_1

Operation report regime of representative office under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Operation report regime of representative office under Article 32, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows: 
Establishment_of_representative_office_in_Vietnam_1

Publication of information on representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam

Publication of information on representative offices under Article 7, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu