COMMERCIAL LAW

Vietnam Commercial Law 2005

Commercial Law 36/2005/QH11, passed on June 14, 2005, taking effect from January 1, 2006, provides for commercial activities in Vietnam.

Decree 07/2016/ND-CP provides representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam.

Decree No. 07/2016/ND-CP dated January 25, 2016 of the Government detailing the Trade Law on representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam

Decree 09/2018/ND-CP detailing the purchase and sale of goods of foreign investors in Vietnam

Decree 09/2018/ND-CP dated January 15, 2018, detailing the Commercial Law and the Law on Foreign Trade Management regarding trading goods and activities directly related to trading goods [abbreviated ...

Thông tư số 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ

Thông tư số: 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm ...

Decree 98/2020/ND-CP providing penalties on administrative violations in commercial activities

Decree 98/2020/ND-CP dated August 26, 2020 of the Government providing penalties on administrative violations in commercial activities, production of, trading in counterfeit or banned goods and ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu