COMMERCIAL LAW

Decree 07/2016/ND-CP provides representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam.

Decree No. 07/2016/ND-CP dated January 25, 2016 of the Government detailing the Trade Law on representative offices, branches of foreign businesses in Vietnam

Vietnam Commercial Law 2005

Commercial Law 36/2005/QH11, passed on June 14, 2005, taking effect from January 1, 2006, provides for commercial activities in Vietnam.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu