Tiếng Việt   English  

INVESTMENT LAW

Vietnam Investment law 2020
Investment Law No. 61/2020 / QH14 passed on June 17, 2020, by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session, takes effect from January 1, 2021.
Appendix IV-List of conditional business lines under Investment Law 2020
List of lines of business, conditional business investment -According to Appendix IV, Investment Law 2020.
Decree 31/2021/ND-CP elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.
Decree 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.
Appendix I-List of industries with restricted market access for foreign investors according to Decree 31/2021/ND-CP
List of industries with restricted market access for foreign investors, according to Appendix I, Decree 31/2021/ND-CP.
Appendix II-List of industries and lines for investment incentives according Decree No. 31/2021/ND-CP.
List of industries and lines for investment incentives according Appendix II, Decree 31/2021/ND-CP.
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư
Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày ký.
Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2020
Danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện -Theo Phụ lục IV, Luật đầu tư 2020
Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đồi với nhà đầu tư nước ngoài, theo Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.
Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử
Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  đầu tư; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đấu thầu; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quy hoạch.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu