INVESTMENT LAW

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 n ăm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Vietnam Investment law 2020

Investment Law No. 61/2020 / QH14 passed on June 17, 2020, by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session, takes effect from January 1, 2021.

Appendix IV-List of conditional business lines under Investment Law 2020

List of lines of business, conditional business investment -According to Appendix IV, Investment Law 2020.

Decree 31/2021/ND-CP elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.

Decree 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 elaborates and provides guidelines some articles of the Law on Investment.

Appendix I-List of industries with restricted market access for foreign investors according to Decree 31/2021/ND-CP

List of industries with restricted market access for foreign investors, according to Appendix I, Decree 31/2021/ND-CP.

Appendix II-List of industries and lines for investment incentives according Decree No. 31/2021/ND-CP.

List of industries and lines for investment incentives according Appendix II, Decree 31/2021/ND-CP.

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021, Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, ...

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc áp dụng, kiểm ...

Appendix 4-Investment law 2014: List of conditional investment, business lines of Vietnam

Appendix 4-Investment law 2014 : List of conditional investment, business lines

Investment Law 2014- Appendix I : List of drugs banned from business investment

Investment Law 2014- Appendix I : List of drugs banned from business investment.

Law on Investment 2014 of Vietnam

Law 67/2014/QH13 dated November 26, 2014 deals with business investments in Vietnam and outward business investments.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu