SET UP COMPANY

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Nghị định 01/2021

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh như sau: 
Company_establishment_service_1

Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 65, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 62, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service_2

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế được quy định tại Điều 59, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service_1

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết được quy định tại Điều 58, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Set_up_company

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết được quy định tại Điều 57, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consulting_service

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh được quy định tại Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Set_up_company_in_Vietnam

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Điều 53, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau: 
Company_establishment_consultancy_service_2

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Nghị định 01-2021-NĐ-CP

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 52, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu