SET UP COMPANY

Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_co_von_au_tu_nuoc_ngoai_copy

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  được quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Quy định về đóng dấu trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 5, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: 
Best_company_establishment_service

Single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Single-member limited liability company under Article 74 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service_1

Contributing capital to establish the a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Contributing capital to establish the a single-member limited liability company under Article 75 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Rights of the owner of a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Rights of the owner of a single-member limited liability company under Article 76 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service

Obligations of the owner of a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Obligations of the owner of a single-member limited liability company under Article 77 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Set_up_company

The Board of Members of a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

The Board of Members of a single-member limited liability company under Article 80 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Set_up_company_in_HCM_City_Vietnam

The company’s President of a single-member limited liability company 81 Law on Enterprise 2020 of Vietnam

The company’s President of a single-member limited liability company under Article 81 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service

The Director/General Director of a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

The Director/General Director of a single-member limited liability company under Article 82 Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu