Tiếng Việt   English  

VAT TAX LAW

Công  văn số 7095/CTHN-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về chính sách thuế đối với phần mềm máy tính
Công văn số 7095/CTHN-TTHT ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về chính sách thuế đối với phần mềm máy tín.
Công văn số 94769/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về việc thuê nhà thầu đối với dịch vụ điện toán đám mây
Công văn số 94769/CT-TTHT ngày 29/10/2020 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về việc thuê nhà thầu đối với dịch vụ điện toán đám mây
Công văn số 332/CT-TTHT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Cục thuế Tp.Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.
Công văn số 332/CT-TTHT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Cục thuế Tp.Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm.
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế VAT số 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018
Văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn về thuế VAT số 14/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 của Bộ tài chính.
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
Văn bản hợp nhất Nghị định số 10/VBHN-BTC ngày 07/05/2018, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.
Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016
Văn bản hợp nhất luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016. Hợp nhất Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
Công văn số 2962/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Công văn số 2962/CT-TTHT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Công văn số 7328/CT-TTHT của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về xác định thuế suất thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN
Công văn số 7328/CT-TTHT ngày 23/02/2018 của Chi cục thuế Tp.Hà Nội về xác định thuế suất thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN.
Circular 219/2013/TT-BTC Guiding the implementation of the Law on Value-Added Tax
Circular 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 provides guidance on the commodities and services that are subject to tax and not subject to tax, taxpayers, basis and methods for calculating, deducting, refunding tax, and the places to pay value-added tax (VAT).
Decree No. 209/2013/ND-CP detailing and guiding implementation of several articles of Law on Value-Added Tax
Decree No. 209/2013/ND-CP dated December 18, 2013 of the Government on detailing and guiding implementation of several articles of Law on Value-Added Tax

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu