Tiếng Việt   English  

HEALTH INSURANCE

Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Law 46/2014/QH13 amending and supplementing a number of articles of the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12
Law 46/2014/QH13 dated June 13, 2014 amending and supplementing a number of articles of the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12. This Law takes effect from January 1, 2015.
Vietnam Law on Health Insurance 25/2008/QH12
Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2018, took effect from July 1, 2009.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu