HEALTH INSURANCE

Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số ...

Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm ...

Law 46/2014/QH13 amending and supplementing a number of articles of the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12

Law 46/2014/QH13 dated June 13, 2014 amending and supplementing a number of articles of the Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12. This Law takes effect from January 1, 2015.

Vietnam Law on Health Insurance 25/2008/QH12

Law on Health Insurance No. 25/2008/QH12 dated November 14, 2018, took effect from July 1, 2009.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu