AUDIT LAW

Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế ...

Decree 17/2012/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Independent Audit

Decree 17/2012/ND-CP dated March 13, 2012, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Independent Audit.

Decree 84/2016/ND-CP stipulating standards and conditions for practicing auditors and auditing organizations approved to audit for entities of public interest

Decree 84/2016/ND-CP dated July 1, 2016 stipulating standards and conditions for practicing auditors and auditing organizations approved to audit for entities of public interest

Vietnam Law on Independent Audit No. 67/2011/QH12

Law on Independent Audit No. 67/2011/QH12, passed on March 29, 2011, took effect from January 1, 2012 in Vietnam.

Law on State Audit of Vietnam

Law on State Audit  No 81/2015/QH13, dated June 24, 2015, takes effect on January 1, 2016.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu