VISA

Dich_vu_lam_visa_1

Điều kiện cấp thị thực theo quy định Luật xuất nhập cảnh 2014

Điều kiện cấp thị thực được quy định tại Điều 10, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_visa

Ký hiệu thị thực theo quy định tại Luật xuất nhập cảnh 2014

Ký hiệu thị thực được quy định tại Điều 8, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_the_tam_tru

Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực theo Luật xuất nhập cảnh 47/2014/QH14

Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực  được quy định tại Điều 7, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_visa_Viet_Nam

Thời hạn thị thực theo quy định Luật xuất nhập cảnh 2014

Thời hạn thị thực được quy định tại Điều 9, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_visa_2

Các trường hợp được miễn thị thực theo quy định Luật xuất nhập cảnh 2014

Các trường hợp được miễn thị thực được quy định tại Điều 12, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_visa_Viet_Nam_1

Quy định về cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài theo Luật xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau:

Quy định về cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài được quy định tại Điều 10, Luật  xuất nhập cảnh số 47/2014/QH14 như sau: 
Dich_vu_lam_visa_3

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh theo Luật xuất nhập cảnh 2014

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại Điều 28, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu