Tiếng Việt   English  

ADMINISTRATIVE PENALTY

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020
Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020.
Văn bản số 210/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
Văn bản số 210/VBHN-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2018 hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017.
Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.
Decree 81/2013/ND-CP detailing a number of articles and measures to implement the Law on Handling of Administrative Violations
Decree 81/2013/ND-CP dated July 19, 2013 detailing a number of articles and measures to implement the Law on Handling of Administrative Violations.
Law No. 67/2020/QH14 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Handling of Administrative Violations.
Law 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amending and supplementing a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations No. 15/2012/QH13 which has been amended and supplemented with a number of articles under Law No. 54/2014 /QH13 and Law No. 18/2017/QH14.
The Law on Handling of Administrative Violations 15/2012/QH13
Law on Handling of Administrative Violations 15/2012/QH13 June 20, 2012, takes effect on July 1, 2013 provides the sanctioning of administrative violations and administrative handling measures.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu