ADMINISTRATIVE PENALTY

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020

Văn bản hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Văn bản số 210/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Văn bản số 210/VBHN-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2018 hợp nhất Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Nghị định số ...

Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 ...

Decree 81/2013/ND-CP detailing a number of articles and measures to implement the Law on Handling of Administrative Violations

Decree 81/2013/ND-CP dated July 19, 2013 detailing a number of articles and measures to implement the Law on Handling of Administrative Violations.

Law No. 67/2020/QH14 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Handling of Administrative Violations.

Law 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amending and supplementing a number of articles of the Law on Handling of Administrative Violations No. 15/2012/QH13 which has been amended and supplemented ...

The Law on Handling of Administrative Violations 15/2012/QH13

Law on Handling of Administrative Violations 15/2012/QH13 June 20, 2012, takes effect on July 1, 2013 provides the sanctioning of administrative violations and administrative handling measures.

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu