Tiếng Việt   English  

ACCOUNTING PRACTICE

Các báo cáo người đăng ký hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm
Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần nôp thường xuyên hàng năm như sau:
Quy định về cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề theo thông tư 292/2016/TT-BTC
Cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề được quy định tai Điều 5, thông tư 292/2016/TT-BTC như sau:
Về nghĩa vụ thông báo với Bộ Tài chính của kế toán viên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán
Về nghĩa vụ thông báo với Bộ Tài chính của kế toán viên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo Điều 66 Luật kế toán 2015; Điều 15 Thông tư số 296/2016/TT-BTC; Điều 12 Thông tư số 297/2016/TT-BTC:
Xử phạt hành vi vi phạm về nghĩa vụ thông báo, báo cáo của hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Theo Điều 33, Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, hiệu lực từ ngày 01/05/2018, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ thông báo, báo cáo của kế toán viên hành nghề theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Theo Điều 34, Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, hiệu lực từ ngày 01/05/2018, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hành nghề dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về hành nghề dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, được quy định tại Mục 3 như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, được quy định tại Mục 4 như sau:
Xử phạt hành vi vi phạm trong công tác kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính trong công tác kế toán theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, được quy định tại Mục 1 như sau:
Number of violations against regulations on organization of accounting
Violations against regulations on organization of accounting apparatus, appointing or hiring accountant. Violations against regulations on creation and presentation of financial statement. Violations against regulations on submission and disclosure of financial statements
Quy định về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo Luật kế toán 2015
Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 58, theo Luật kế toán 2015 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu