ACCOUNTING PRACTICE

Dich_vu_k_toan_Sao_Vang

Các báo cáo người đăng ký hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải nộp hàng năm

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Danh mục các báo cáo và các biểu mẫu mà kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần nôp thường xuyên hàng năm như sau: 
Accounting_service

Quy định về cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề theo thông tư 292/2016/TT-BTC

Cập nhật kiến thức hàng năm của kế toán viên hành nghề được quy định tai Điều 5, thông tư 292/2016/TT-BTC như sau: 
Cong_ty_ke_toan_sao_vang_2

Number of violations against regulations on organization of accounting

Violations against regulations on organization of accounting apparatus, appointing or hiring accountant. Violations against regulations on creation and presentation of financial statement. Violations against regulations on submission and disclosure of financial statements 
Accounting_service

Certificate of eligibility for accounting service business

Golden Star has been granted Certificate of eligibility for accounting service business, chief accountant service by Vietnam Ministry of Finance. 
LUAT_SAOVANG_02

Golden Star has sufficient conditions to provide accounting services

Vietnam Ministry of Finance confirms, Golden Star Accounting Company fully satisfies the conditions for accounting practice and is granted a certificate of eligibility for accounting service business. 
H_100_13

Sanction of acts violating provisions on organization of accounting apparatuses, arrangement of accountants or hire of accountants

At article 14, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_8

Sanction of acts violating provisions on bookkeeping accounts

At article 9, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_7

Sanction of acts violating provisions on accounting books

At article 8, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe :
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu