INVOICES

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 quy định về hóa đơn, chứng từ

Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 202  hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm ...

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa ...

Decree 119/2018/ND-CP prescribing electronic invoices when selling goods and providing services.

Decree 119/2018/ND-CP september 12, 2018  prescribing electronic invoices when selling goods and providing services.

Circular 39/2014/TT-BTC providing instructions on using invoices for goods sale and service provision

Circular 39/2014/TT-BTC, dated March 31, 2014, guiding the implementation of Decree 51/2010/ND-CP stipulating invoices for selling goods and providing services.

Decree 123/2020/ND-CP prescribing invoices and vouchers

Decree 123/2020/ND-CP, October 19, 2020, effect from July 01, 2022 prescribing invoices and vouchers

Decree 51/2010/ND-CP providing for goods sale and service provision invoices

Decree 51/2010/ND-CP dated 14/05/2010, providing for the printing, issuance and  use of goods sale and service provision invoices

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu