FEES AND CHARGES

Accounting_service

Business registration fee according to Circular No. 47/2019/TT-BTC dated August 5, 2019

Business registration fee according to Circular No. 47/2019/TT-BTC dated August 5, 2019 of the Minister of Finance, stipulating the rate of collection, mode of collection, payment, management and use of fees for providing business information business registration fee. 
Business_law_consulting

The annual license fee must be paid according to Decree No. 139/2016/ND-CP and Decree 22/2020/ND-CP

License fees are implemented in accordance with Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 4, 2016 of the Government regulating license fees. Decree 22/2020/ND-CP dated February 24, 2020 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 139/2016/ND-CP.
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu