Tiếng Việt   English  

Nghiệp vụ - Kiến thức

Trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 01 - 03 lần số thuế trốn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP
Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:
Chuyển khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thành vốn góp cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản vay.
Đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận, trường hợp Công ty và bên cho vay thỏa thuận chuyển khoản vay thành vốn góp thì có cần thực hiện thủ tục gì với NHNN không?
Đại lý thuế có được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
ông văn của Bộ Tài Chính trích dẫn Khoản 2 Điều 59 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định: “2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.“
Quy định về hóa đơn bán hàng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính
Thông tư hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.
Phạt về vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
Theo Điều 38, Nghị định Chính phủ số 109-NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn quy định phạt về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau :
Phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn
Theo Điều 10, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định như sau :
Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán
Theo Điều 14, Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán, Xử phạt về thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán làm kế toán như sau :

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu