OPERATION TERMINATION

Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam_1

Shutting down branches, representative offices and business locations of a company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Shutting down branches, representative offices and business locations of a company under Article 213, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_Vietnam

Actions prohibited from the issuance date of the dissolution decision under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Actions prohibited from the issuance date of the dissolution decision under Article 211, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service_2

Application for dissolution of a company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Application for dissolution of a company under Article 210, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service_1

Dissolution procedures of a company under Article 208, Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Dissolution procedures of a company under Article 208, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Dich_vu_thanh_lap_cong_ty_2

Cases of and conditions for dissolution of enterprises under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Cases of and conditions for dissolution of enterprises under Article 207, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service_1

Business suspension and termination under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Business suspension and termination under Article 206, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu