CHANGING COMPANY

18

Quy định bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại khi khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. 
Set_up_company_in_Vietnam

Conversion of a sole proprietorship into a limited liability company, joint stock company or partnership under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Conversion of a sole proprietorship into a limited liability company, joint stock company or partnership under Article 205, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consultancy_service

Conversion of a joint stock company into a multiple-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Conversion of a joint stock company into a multiple-member limited liability company under Article 204, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_consulting_service

Conversion of a joint stock company into a single-member limited liability company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Conversion of a joint stock company into a single-member limited liability company under Article 203, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service_in_HCM_City_Vietnam

Conversion of a limited liability company into a joint stock company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Conversion of a limited liability company into a joint stock company under Article 202, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service

Acquisition of companies under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Acquisition of companies under Article 201, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Advising_company_establishment_in_Vietnam

Consolidation of companies of under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Consolidation of companies of under Article 200, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows: 
Company_establishment_service

Partial division of a company under Law on Enterprise 2020 of Vietnam

Partial division of a company under Article 199, Law on Enterprise 2020 of Vietnam as follows:
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu