Tiếng Việt   English  

REP OFFICE

Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam được quy định tại Điều 67 đến Điều 72, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 67, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 68, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Other obligation related to the termination of operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Other obligation related to the termination of operation of representative offices under Article 38, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Orders, procedures of handling termination of operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Orders, procedures of handling termination of operation of representative offices under Article 37, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Heads of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Heads of representative offices under Article 33, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Operation report regime of representative office under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Operation report regime of representative office under Article 32, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Operation of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Operation of representative offices under Article 30, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Publication of information on representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Publication of information on representative offices under Article 7, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:
Renewal of License for establishment of representative offices under Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam
Renewal of License for establishment of representative offices under Article 21, 22, 23, Decree 07/2016/ND-CP of Vietnam as follows:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu