Tiếng Việt   English  

FOREIGN TRADE

Decree 69/2018/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.
Decree 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.
Vietnam Law on foreign trade management 2017
Law on foreign trade management No. 05/2017/QH14, passed June 12, 2017, provides regulations on measures for the foreign trade management, the development of foreign trade activities and solutions for dealing with disputes related to the imposition of measures for the foreign trade management.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.190.707 0942.050.407
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu