FOREIGN TRADE

Decree 69/2018/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.

Decree 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 detailing a number of articles of the Law on Foreign Trade Management.

Vietnam Law on foreign trade management 2017

Law on foreign trade management No. 05/2017/QH14, passed June 12, 2017, provides regulations on measures for the foreign trade management, the development of foreign trade activities and solutions ...

Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu