ADMINISTRATIVE PENALTY

Dich_vu_quyet_toan_thue

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Theo Quy định tại Điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 
Dich_vu_tu_van_thue

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Theo Quy định tại Điều 5, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được quy định như sau: 
H_100_63

Violations of regulations on business registration of business households

At the Article 36, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_62

Violations of regulations on establishment, termination of operation of branches and representative offices, business places of enterprises

At the Artcle 35, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_61

Violations of regulations on enterprise dissolution

At the Artcle 34, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_60

Violations of regulations on representatives at law of enterprises

At the Artcle 31, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_59

Violations of regulations on notifying the provincial Divisions of business registration

At the Artcle 30, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_58

Violations of regulations on reporting regime

At the Artcle 29, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe : 
H_100_57

Violations of regulations on complying with requirements of business registration agencies

At the Artcle 28, Decree 155/2013/ND-CP dated November 11, 2013, stipulating the sanction of administrative violations in planning and investment, prescribe :
Support on line

028.6283.3918 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu