PERSONAL INCOME TAX LAW

H_100_15

Circular 111/2013/TT-BTC of August 15, 2013 guidance on the implementation of the Law on Personal income tax

The Minister of Finance provides guidance on the implementation of the Law on Personal income tax, the Law on the amendments to the Law on Personal income tax, 
18_8

DECREE No. 100/2008/ND-CP OF SEPTEMBER 8, 2008, DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PERSONAL INCOME TAX

This Decree details a number of articles of the Law on Personal Income Tax and provisions on personal income tax registration, declaration and finalization under the Law on Personal Income Tax. 
18_1

Law on personal income tax

This Law provides for personal income taxpayers, taxable incomes, incomes eligible for personal income tax exemption or reduction, and personal income tax bases.
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu