CORPORATE INCOME TAX LAW

H_100_12

Circular 123/2012/TT-BT of July 27, 2012 Guidance on the implementation of a number of articles of law on enterprise income tax

This Circular shall detail and guide the implementation of a number of articles of the Law on Enterprise Income Tax No. 14/2008/QH12 dated June 03, 2008, Decree No. 124/2008/ND-CP dated December 11, 2008 of the Government 
H_100_5

Decree 218-2013-ND-CP date 26-12-2013 detailing and guiding the implementation of the Law on corporate income tax;

This Decree regulates in detail and guides the implementation of a number of articles of the Law on corporate income tax and the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on corporate income tax including: 
18_2

Law on enterprise income tax

This Law provides for enterprise income taxpayers, taxable incomes, tax-exempt incomes, tax bases, tax calculation methods, and tax incentives.
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu