CONTRACTOR TAX LAW

H_100_13

Circular No. 103/2014/TT-BTC dated August 06, 2014 guidelines for fulfillment of tax liability of foreign entities doing business in Vietnam or earning income in Vietnam.

Circular No. 103/2014/TT-BTC dated August 06, 2014 of the Ministry of Finance guiding the fulfillment of tax liability of foreign entities doing business in Vietnam or earning income in Vietnam
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu