ACCOUNTING SANCTION

H_100_6

Sanction of acts violating provisions on accounting vouchers

At article 7, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_15

Sanction of acts violating provisions on practicing accountancy

At article 15, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_14

Sanction of acts violating provisions on application of accounting standards, accounting regime and of other regulations

At article 16, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_12

Sanction of acts violating provisions on property inventory

At article 13, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_11

Sanction of acts violating provisions on preservation and archival of accounting records

At article 12, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_10

Sanction of acts violating provisions on accounting examination

At article 11, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_9

Sanction of acts violating provisions on financial statements, settlement reports and disclosure of financial statements

At article 10, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_5

Forms of sanctioning administrative violations

At article 4, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe : 
H_100_4

Statute of limitations for handling administrative violations

At article 4, Decree No.  105/2013/ND-CP dated September 16, 2013 of the Government on penalizing administrative violations in accounting and independent audit, pescribe :
Support on line

028.6283.3918 0942.05.04.07 0914.19.07.07
Chính sách bảo mật thông tin người dùng
dathongbao
Giấy đăng ký doanh nghiệp số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM
Người đại diện pháp luật : Ông Thủy Ngọc Thu
Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN SAO VÀNG
Địa chỉ trụ sở : Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại : 028.6283.3918 - 0942.05.04.07 - Email: ngocthu@ketoansaovang.com