Tiếng Việt   English  

Nghiệp vụ - Kiến thức

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo Luật quản lý thuế 2019
Tại Điều 44. Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
Hồ sơ khai thuế theo Luật quản lý thuế 2019
Điều 43, Luật quản lý thuế 2019. quy định về Hồ sơ khai thuế như sau:
Quy định về báo cáo tình hình lao theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
Quy định về báo cáo tình hình lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Nghị định 152/2020/NĐ-CP:
Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo Nghị định 01/2021
Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh như sau:
Hoá đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hợp pháp?
Theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì các trường hợp sau đây hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung: "Điều 10. Nội dung của hóa đơn:
Điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án theo Luật đầu tư 2020
Quy định về điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động dự án theo Luật đầu tư 2020 như sau:
Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020
Thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo Luật đầu tư 2020 được quy định như sau:
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư 2020
Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.6283.3918 0914.19.07.07 0946.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu