Tiếng Việt   English  

THUẾ TNDN

Xác định lỗ và chuyển lỗ theo Thông tư 78/2014/TT-BTC
Xác định lỗ và chuyển lỗ  được quy định tại Điều 9, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 như sau:
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 10 Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/VBHN-VPQH ngày 15/07/2020 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu