Tiếng Việt   English  

THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 38 Luật đầu tư 2020
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 38 Luật đầu tư 2020 được quy định như sau:
Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 Luật đầu tư 2020
Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Điều 37 Luật đầu tư 2020, được quy định như sau:
Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo Điều 33, Luật đầu tư 2020
Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đước quy định tại Điều 33, Luật đầu tư 2020 như sau:
Điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư được quy định tại Điều 48, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm được quy định tại Điều 49, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư được quy định tại Điều 54, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu