Tiếng Việt   English  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam được quy định tại Điều 67 đến Điều 72, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 67, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 68, Nghị định 98/2020/NĐ-CP như sau:
Các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Các nghĩa vụ có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Điều 38, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Điều 37, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 33, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 32, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện nước ngoài theo Nghị định 07/2016/NĐ-CP
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 30, Nghị định 07/2016/NĐ-CP như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu