Tiếng Việt   English  

CƯ TRÚ

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú theo Điều 37, Luật xuất nhập cảnh 2014, gốm: a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh; b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh; c) Hộ chiếu; d)Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định (Điều 36).
Quy định về cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú theo Luật xuất nhập cảnh 2014
Quy định về cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú được quy định tại Điều 43, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Thủ tục giải quyết cho thường trú theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2014
Thủ tục giải quyết cho thường trú được quy định tại Điều 41, Điều 42, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Các trường hợp và điều kiện xét cho thường trú theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2014
Các trường hợp và điều kiện xét cho thường trú theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Thời hạn thẻ tạm trú theo Luật Xuất Nhập cảnh 2014
Thời hạn thẻ tạm trú theo Điều 38, Luật xuất nhập cảnh 2014 được quy định như sau:
Thủ tục cấp thẻ tạm trú theo Luật xuất nhập cảnh 2014
Thủ tục cấp thẻ tạm trú theo Điều 37, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo Luật xuất nhập cảnh 2014
Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú và ký hiệu thẻ tạm trú theo quy định tại Điều 36, Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:
Chứng nhận tạm trú theo Điều 31, Luật xuất nhập cảnh 2014
Chứng nhận tạm trú theo Điều 31, Luật xuất nhập cảnh 2014 được quy định như sau:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028.3620.8435 0914.19.07.07 0942.05.04.07
Giấy phép kinh doanh số : 0308929524 cấp ngày : 29/05/2009 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện: ông Thủy Ngọc Thu